Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

België lanceert website partnergeweld

27-11-2013

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen is afgelopen maandag in België de website www.partnergeweld.be gelanceerd. Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld in België.

Het doel van de site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren. Het initiatief komt van het externe linkInstituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap.

“Het is het resultaat van een werk van lange adem dat een echte betrokkenheid van alle bij het project betrokken partners vereiste opdat het geweld, dat onder de bevoegdheid van de verschillende machtsniveaus valt, op een eenvormige wijze wordt aangepakt en om te verzekeren dat duidelijke en overeenstemmende informatie wordt geboden in het noorden en het zuiden van het land”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Vijf categorieën

De website richt zich in de eerste plaats tot iedereen die met partnergeweld geconfronteerd wordt. Deze grote doelgroep wordt in vijf categorieën opgedeeld:

  1. slachtoffers die zich niet bewust zijn van de problematiek,
  2. slachtoffers die beseffen dat ze met partnergeweld te maken hebben,
  3. kinderen en jongeren van wie één van de ouders partnergeweld pleegt,
  4. getuigen of naasten en
  5. de daders.

Daarnaast is een deel van website ingericht voor professionals. De site biedt allerhande informatie, zoals getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz.