Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bijscholing ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

27-11-2013

Nijmegen en regiogemeenten trekken een ton uit om een plan van aanpak te maken voor bijscholing over de aanpak van ouderenmishandeling. Nijmegen loopt op dit gebied momenteel achter bij andere centrumgemeenten in Nederland.

Er komt een trainingsaanbod voor mantelzorgers, huishoudelijke hulpen en vrijwilligers van welzijnsorganisaties in Gelderland-Zuid om mishandeling tegen ouderen te signaleren en bespreekbaar te maken.

Handvatten

Naar schatting duizenden keren per jaar wordt een oudere in afhankelijke positie lichamelijk, psychisch en/of materieel onder druk gezet. Betrokkenen durven er vaak niets van te zeggen. Bijscholing moet hen handvatten bieden om beter om te kunnen gaan met dergelijke
situaties.

De GGD en externe linkMoviera gaan het plan van aanpak opstellen.