Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Safegroup neemt eigen werkwijzen onder de loep

28-02-2013

Wat willen we van elkaar leren en hoe werken we? Daarover gaat Safegroup de komende tijd met collega-vrouwenopvangorganisaties in gesprek. "Misschien kunnen we zelfs gezamenlijk aan een monitoringsinstrument werken om resultaten van hulpverlening in vrouwenopvang op lange termijn te meten". Dat zegt Lenke Balogh van Safegroup in een artikel in MOVISIES 16, de relatiekrant van MOVISIE.

De Brabantse vrouwenopvangorganisatie Safegroup biedt hulpverlening aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben en aan tienermoeders. De organisatie wil meer zicht krijgen op de eigen werkwijzen en hier een kwaliteitsslag in maken. Lenke Balogh richt zich op het methodisch werken binnen Safegroup. Daarbij gaat het om vragen als: Welke methoden zijn er beschikbaar? Doen wij de goede dingen op de goede manier? en: Hoe kunnen we onze werkwijzen doorontwikkelen en delen met andere partners in het veld?

Continu in ontwikkeling

Safegroup wil dat de vrouwen en hun kinderen weer zelfstandig, veilig en onafhankelijk kunnen participeren in de maatschappij. Om dit doel te bereiken, heeft de vrouwenopvangorganisatie de eigen werkwijzen onder de loep genomen en gekeken welke aanpakken er buiten Safegroup zijn waar nog niet mee gewerkt wordt. Allereerst is geïnventariseerd wat er al beschikbaar is, intern en extern. Welke methoden worden al gebruikt? Zijn deze goed beschreven, onderbouwd en overdraagbaar? En zijn er methoden beschikbaar die goed passen bij de doelstelling van Safegroup, maar waar nog niet mee wordt gewerkt? De Databank Effectieve interventies huiselijk geweld helpt Safegroup bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

“De sector is continu in ontwikkeling. Daarom is het van belang om steeds goed te kijken naar wat we doen, waarvoor we het doen en hoe we het zouden moeten doen om ons doel te bereiken”, aldus Balogh.