Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling

28-06-2013

Het Verweij Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken ouderenmishandeling in Amsterdam. Dit heeft geresulteerd in de barometer ouderenmishandeling. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste meting beschikbaar.

Serieus probleem

Ouderenmishandeling is een serieus probleem waar de gemeente Amsterdam zich samen met professionele organisaties in zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties sterk voor wil maken.

Barometer

Om een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling in Amsterdam te ondersteunen en te verstevigen, ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut een digitale enquête, de Barometer Ouderenmishandeling.
Deze Barometer brengt in kaart hoe vaak betrokken organisaties te maken krijgen met verschillende vormen van ouderenmishandeling, met welke signalen zij te maken krijgen.

externe linkFactsheet Resultaten Barometer Ouderenmishandeling Amsterdam(pdf, 166 Kb) (via verwey-jonker.nl)