Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal jongeren in noodopvang neemt toe

29-01-2013

Het aantal jongeren in de noodopvang neemt in verhouding toe, vergeleken met het aantal volwassenen. In 2011 zaten ruim 14.000 jongeren onder 23 jaar in de noodopvang, een vijfde van het totale aantal cliënten in de opvang. In 2011 moesten in totaal ruim 66.000 mensen hun huis uit vanwege huiselijke geweld of financiële problemen. Dat maakte de Federatie Opvang maandag bekend.

Beeld van de Opvang

De cijfers staan in Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011 van de Federatie Opvang. Uit dit onderzoek blijkt dat er 14.141 jongeren tot 23 jaar in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang verblijven. Hiervan zijn 7.133 kinderen jonger dan 18 jaar.

Van deze kinderen kwamen er 5.745 mee met een ouder of beide ouders. De overige jongeren hebben zich zelfstandig gemeld. De Federatie Opvang vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat grote aantallen jongeren en kinderen in de opvang terecht komen.

Handen ineen slaan

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, vindt dat alle belangrijke partijen de handen ineen moeten slaan ten behoeve van kwetsbare jongeren: "Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Wanneer kinderen en jongeren hulp nodig hebben omdat uitval dreigt is gecoördineerde hulp van rijk, gemeenten, woningcorporaties en organisaties voor maatschappelijke opvang hard nodig."

"Wij willen dat er minder kinderen en jongeren in de opvang komen. Maar als zij hulp van de opvang nodig hebben dan willen wij deze jonge mensen en hun familie alle steun bieden die nodig is om hen weer zo snel mogelijk goed in de maatschappij te laten functioneren."

Veerkracht

De Federatie Opvang heeft dan ook het initiatief genomen om een speciale begeleidingsmethodiek – Veerkracht - te ontwikkelen die zich richt op kinderen in de opvang. De aanpak van Veerkracht is uniek. In de methodiek staat het kind centraal. Het kind wordt gezien als zelfstandige cliënt en niet meer als ‘met de moeder meegekomen’.

Kinderen krijgen dankzij Veerkracht een eigen begeleidingsplan en een eigen veiligheidsplan. De kinderen worden hiertoe bij binnenkomst apart gescreend om te kijken hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. De methodiek wordt al toegepast in organisaties voor vrouwenopvang. Dit jaar start Federatie Opvang - met steun van het ministerie van VWS –met het ontwikkelen van de methodiek Veerkracht voor kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen.

Belangrijke ontwikkelingen

Een aantal van de andere belangrijke ontwikkelingen in de opvang in 2011:

  • Er hebben 66.080 mensen een beroep gedaan op de opvang.
  • Er kunnen minder mensen worden opgenomen terwijl de hulpvraag toeneemt, onder andere van gezinnen met kinderen.
  • De oorzaken hiervan zijn minder uitstroom vanwege langduriger verblijf ten gevolge van complexe problematieken. En een gebrek aan vervolgopvang of huisvesting vanwege gebrek aan geschikte woningen.
  • Ruim de helft van het voorzieningengebruik van de maatschappelijke opvang betreft wonen met begeleiding.
  • Een kwart van het dienstengebruik betreft sociale activering, preventie en dagopvang.
  • Rond de 60% heeft betrekking op hulp rondom wonen en langer verblijf, zoals 24-uurs meerzorg, woonbegeleiding en begeleid wonen.
  • De overige 15% betreft gebruik van de crisis- en nachtopvang.
  • Bijna tweederde van het voorzieningengebruik van de vrouwenopvang betreft woonaanbod met begeleiding.
  • Vrouwen wonen niet per se in de opvanginstelling, maar gebruiken wel de opvang in combinatie met verschillende vormen van dienstverlening. Om vrouwen zo snel mogelijk een onderkomen (of plek) te kunnen bieden, is landelijke toegankelijkheid van essentieel belang.