Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling

30-01-2013

Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbos-instituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het Trimbos-instituut wil onderzoeken hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook wordt in het onderzoek nagegaan welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken.

Elk jaar worden bijna 119.000 kinderen mishandeld. De psychische en lichamelijke gevolgen zijn vaak ernstig en langdurig. Om kindermishandeling beter en sneller te signaleren is het belangrijk dit onderwerp bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan het onderzoek houdt in dat leerkracht en leerlingen op twee of drie momenten een schriftelijke vragenlijst invullen. Per vragenlijst zal dit 15-30 minuten tijd kosten.

Onderwerpen in de vragenlijst

In de vragenlijst voor de leerlingen staan kennisvragen over kindermishandeling en de mogelijkheden voor hulp. Ook wordt gevraagd wie zij in vertrouwen zouden nemen als zij dit onderwerp willen bespreken. Er worden geen vragen gesteld over persoonlijke ervaringen. De vragenlijst voor leerkrachten bevat vragen over communiceren over kindermishandeling en de knelpunten die zij hierbij ervaren.

Klokhuis over kindermishandeling

Klokhuis (NTR) maakt vier uitzendingen over het thema die in april worden uitgezonden. Er wordt een lespakket aangeboden dat bij deze uitzendingen kan worden gebruikt. De Klokhuis uitzendingen kunnen samen met dit lespakket worden gebruikt om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de bovenbouw van het basisonderwijs. Wij zoeken zowel scholen die van plan zijn om het lespakket en de Klokhuis uitzendingen te gebruiken als scholen die hier niet mee zullen werken.

Waarom meedoen?

Het onderzoek biedt nieuwe inzichten die kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van kindermishandeling. Deelname is tevens een goede manier om op school extra aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Meer informatie

Wilt u meedoen aan het onderzoek, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sylvia Bartelds, telefoon 030 - 295 92 24