Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kenniscafé over eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld

17-05-2013

MOVISIE verzorgt op 18 juni 2013 een kenniscafé over ‘Eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld’. Het thema is actueel en roept discussie op, zeker in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Graag gaan wij met u in gesprek over deze kwestie.

Eigen kracht en zelfregie

Eigen kracht, zelfregie, zelfredzaamheid, empowerment. Thema’s die veel aandacht krijgen, zeker nu de overheid zich terugtrekt. Van burgers wordt steeds meer verwacht dat zij hun zaken binnen hun eigen netwerk regelen, opvangen en voor elkaar zorgen. Professionele hulp zou “lichter” en minder moeten zijn. Tegelijkertijd gaan eigen kracht en zelfregie ervan uit dat het versterken van sociale contacten, eigen oplossingen en eigen verantwoordelijkheid leidt tot het versterken van de positie van de cliënt.
De preventie, signalering en aanpak van huiselijk en seksueel geweld kent veel overeenkomsten met andere werkvelden in de sociale sector. Een groot verschil ligt echter in de noodzaak rekening te houden met (acute) veiligheid.

We gaan het hebben over de betekenis van “eigen kracht” in de preventie en aanpak van huiselijk en seksueel geweld. Kunnen slachtoffers met hun eigen sociale netwerk een bestaan zonder geweld bereiken of wordt eigen kracht bij deze kwetsbare groep overschat? Een beroep doen op het eigen sociale netwerk biedt niet voor iedereen veiligheid, soms kan dat netwerk juist een risicofactor vormen. Hoe kunnen professionals de eigen kracht of zelfregie versterken en wat zijn de grenzen daarvan? Wat betekent dit voor (de grenzen van) vrijwillige zorg- en hulpverlening? Wat vinden ervaringsdeskundigen? En hoe verhoudt eigen kracht zich tot de huidige ketenaanpak of de nieuwe Wraparound Care?

Samen met u zoeken wij in dit kenniscafé naar de eerste antwoorden op deze vragen.

Plaats en tijdstip

Dinsdag 18 juni 2013, 16.00 tot 18.30 uur. Afsluiting met een hapje en drankje. Locatie: MOVISIE, Catharijnesingel 47, Utrecht

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen? U kunt zich nu al aanmelden via
externe linkwww.movisie.nl/kenniscafehsg
Het programma ontvangt u dan binnenkort.
Vragen over dit kenniscafé kunt u stellen via trainingsbureau@movisie.nl o.v.v. Kenniscafé 18 juni.