Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus 2014 in werking

29-07-2014

Begin volgende maand treedt de 'Istanbul Conventie' in werking. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

De conventie werd in mei 2011 in Istanbul door de Raad vastgesteld. De conventie heeft echter pas juridische werking als 10 lidstaten de conventie hebben geratificeerd. Inmiddels hebben 13 lidstaten dat gedaan.

De 13 landen die dit verdrag geratificeerd hebben zijn: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegowina, Denemarken, Frankrijk, Italië, Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Servië, Spanje, Turkije en Zweden. (externe linkChart of signatures and ratifications).

Council of Europe Treaty Series - No. 210 : pdf bestandVerdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (pdf, 475 Kb) (via coe.int) schept de voorwaarden voor een wetgeving in Europa om vrouwen tegen alle vormen van geweld te beschermen en om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en aan huiselijk geweld, het geweld te voorkomen en te vervolgen.

In externe linkeen brief aan de Tweede Kamer geeft minister Timmermans aan dat het streven is er nog steeds op gericht het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Istanbul in de loop van 2014 voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Zie ook: Press release Europena Council: - AP142(2014)
externe link A new Convention for combating domestic violence (28-07-2014)