Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inzet mentor moeders succesvol tegen partnergeweld

01-12-2014

De inzet van mentor moeders via de huisarts helpt partnergeweld een halt toe te roepen. Dat stelt Gert-Jan Prosman. Hij promoveert morgen in Nijmegen op een onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

Prosman van het Radboudumc deed onderzoek onder Rotterdamse huisartspraktijken en concludeerde dat 30 procent van de vrouwelijke patiënten die de huisarts bezochten ooit slachtoffer is geweest van partnergeweld. De helft van deze vrouwen heeft depressieve klachten. Ondanks de omvang van dit probleem, wordt het door zorgprofessionals nog weinig herkend, stelt de externe linkpromovendus.

Bijkomende klachten

Hij onderzocht een vorm van mentormoederhulp, gebaseerd op een Australische interventie die is vertaald naar de Nederlandse situatie onder de naam. De hulp wordt via de huisarts geboden door getrainde mentor moeders. Zij helpen de mishandelde vrouwen bij het stoppen van partnergeweld, het zoeken van psychologische hulp voor de depressieve klachten en het verbeteren van hun positie in de samenleving. Zijn onderzoek wees uit dat inzet van deze methode echt helpt. Het partnergeweld neemt af, samen met de bijkomende klachten voor de vrouwen. De expliciete aandacht voor de kinderen voorkomt mogelijk ook de voortzetting van het geweld als zij zelf een gezin hebben.

Informele steun

De hulp die slachtoffers van partnergeweld doorgaans krijgen aangeboden, sluit volgens Prosman onvoldoende aan bij hun hulpvraag. Mishandelde vrouwen zijn zich niet bewust van de gevolgen die partnergeweld heeft voor hun gezondheid. Ook zijn ze zich niet bewust dat hun kinderen, doordat ze getuige kunnen zijn van het partnergeweld, ook slachtoffer zijn. Bovendien weten zij vaak niet welke hulp ze kunnen krijgen. Of ze hebben eerder negatieve ervaringen gehad met hulpverleners die zich onvoldoende konden inleven in hun situatie. Angst dat hun partner ontdekt dat ze hulp zoeken speelt, ook een grote rol.

Uit het onderzoek van Prosman blijkt dat deze vrouwen informele steun van familie en vrienden het belangrijkst vinden. "Dit kan de opstap vormen naar professionele hulp. Op deze inzichten hebben wij onze interventiemethode ontwikkeld", aldus Prosman.