Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

GGD en GHOR Nederland gaan verder als PGVN

02-01-2014

GGD Nederland en GHOR Nederland zijn op 1 januari 2014 samengevoegd tot Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (PGVN), de vereniging voor GGD en GHOR. De belangrijkste taak van PGVN bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, samenwerkingspartners, onderwijs, media en publiek.

De maatschappelijke missie waarvoor de GGD en GHOR zich in elke regio inspannen is het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid en veiligheid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond en veilig bestaan voor de Nederlandse burgers.

De externe linkPGVN wil een organisatie zijn die met creatieve oplossingen komt voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt landelijk een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid, collectief handelen en uniformiteit.