Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

BJZ Friesland constateert toename huiselijk geweld

02-10-2014

Het aantal jongeren in Friesland dat te maken heeft met huiselijk geweld en psychische verwaarlozing is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg Friesland.

Bureau Jeugdzorg Friesland brengt jaarlijks de problemen en beschermende factoren in kaart die een rol spelen in de hulpvraag bij opvoeden en opgroeien. Bijna de helft van de jongeren die in Friesland een vorm van jeugdzorg krijgen, is slachtoffer van kindermishandeling. De afgelopen jaren is dat aantal bijna verdubbeld.

Meerdere problemen

Ook hebben kinderen zelf vaker met meerdere problemen te maken. In 86 procent van de gevallen hebben de moeilijkheden te maken met gezinsproblematiek, veroorzaakt door bijvoorbeeld armoede, verslaving, psychiatrische aandoeningen of een verstandelijke beperking.