Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dordrecht komt met regiovisie Een veilig thuis

03-01-2014

Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’.

Dordrecht heeft als centrumgemeente het initiatief voor de visie genomen. Alle centrumgemeenten in Nederland hebben met het ministerie van VWS afgesproken dat de gemeenten externe linkregiovisies gaan maken. Hierin staan afspraken over preventie, signalering, stoppen van geweld en nazorg. Dit is geen wettelijke verplichting, maar wel een afspraak die door het ministerie wordt gemonitord.

Verantwoordelijkheid

Wethouder Wagemakers (maatschappelijke ondersteuning): "Huiselijk geweld heeft een enorme impact op mensen. We willen dit zo effectief mogelijk aanpakken en vooral voorkomen. Alle partijen hebben hun verantwoordelijkheid gepakt. Die gezamenlijke bereidheid om tot een aanpak te komen heeft ertoe geleid dat we landelijk een koploper zijn met dit plan. Dordrecht voert als centrumgemeente de regie en monitort de voortgang van de gemaakte afspraken. Want het is natuurlijk het resultaat dat telt."

Het Dordtse college van burgemeester en wethouders heeft de regiovisie ‘Een veilig thuis’ vastgesteld. De komende tijd volgen naar verwachting de andere colleges en besturen van samenwerkingspartners dit voorbeeld. Binnenkort bekrachtigen alle partijen de samenwerking door ondertekening van een convenant.