Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2013

03-03-2014

Ruim twee procent van de Nederlanders is in 2013 slachtoffer geweest van een of meerdere geweldsdelicten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

De Veiligheidsmonitor geeft geen specifieke informatie over het aantal gevallen van huiselijk geweld. Wel worden de geweldsdelicten onderscheiden naar de mate waarin daadwerkelijk geweld is gebruikt, of daarmee alleen is gedreigd, en of de dader(s) (vermeende) seksuele bedoelingen hadden. Tussen 2012 en 2013 is zowel het aandeel slachtoffers als het aantal delicten in de drie onderscheiden categorie├źn weinig veranderd.

Bedreiging

Ongeveer 1,5 procent van de bevolking werd in 2013 slachtoffer van een geweldsdelict waarbij alleen sprake was van bedreiging. Het aantal delicten in deze categorie bedroeg ruim 2 per 100 inwoners. 1 procent werd geconfronteerd met mishandeling. Van geweld met seksuele bedoelingen werd minder dan 0,1 procent van de bevolking slachtoffer.

Ex-partners

In iets meer dan de helft van de gevallen (53 procent in 2013) is/zijn de dader(s) van geweldsdelicten bij het slachtoffer bekend. Meestal gaat het om een buurtgenoot (23 procent), gevolgd door andere bekenden (13 procent) en iemand van werk of studie (8 procent). 

Het aandeel gevallen waarin de ex-partner de dader is, is beduidend groter dan het aantal gevallen waarin de partner de dader is. De cijfers van 2012 wijken niet wezenlijk af van die van 2013.

Download