Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tijdschrift Kindermishandeling presenteert onderwijseditie

03-03-2014

Online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) heeft een speciale editie uitgebracht voor onderwijsprofessionals in het primair en speciaal onderwijs. Deze uitgave is onderdeel van de serie online leermiddelen die Augeo scholen aanbiedt in de aanpak van kindermishandeling.

Leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders kunnen een betekenisvolle rol spelen in het leven van leerlingen die mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden. Voor het stoppen van geweld zijn kinderen immers afhankelijk van de volwassenen om hen heen; een kind kan de situatie zelf niet oplossen.

Signalen

Weten hoe je signalen kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen als onderwijsprofessional, is van belang. Nog steeds worden elk jaar ruim 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat is gemiddeld één kind in elke klas.

Vier rubrieken

De nieuwste editie van online Tijdschrift Kindermishandeling biedt aan de hand van vier rubrieken onderwijsprofessionals meer informatie over wat zij kunnen betekenen voor een kind. Aan de orde komen: leren signaleren, werken volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, voorlichting geven en een kind steunen.