Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Federatie Opvang organiseert derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

03-04-2014

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om de derde Wereldconferentie Vrouwenopvang te organiseren. Zowel de landelijke overheid als de gemeente Den Haag staan volgens de federatie positief tegenover dit plan.

Het ministerie van VWS heeft een subsidie toegekend voor de opstartfase. Den Haag als stad van Vrede en Recht is de aangewezen stad en het World Forum, gezien hun ervaring met internationale congressen, de ideale locatie voor deze grootschalige conferentie.

Expertise

Voor Nederland is het organiseren van de wereldconferentie een ideale gelegenheid om de opgebouwde expertise beschikbaar te stellen aan andere landen en om zelf te leren van de ervaringen in de aanpak van geweld uit andere werelddelen. Al meer dan 5000 mensen uit verschillende landen hebben hun belangstelling voor deelname aan een derde conferentie te kennen gegeven. Er worden tussen de 1.500 - 2.000 deelnemers uit minimaal 90 verschillende landen verwacht.

Sponsors

Momenteel is een initiatiefgroep samen met een extern ingehuurd projectteam nog op zoek naar sponsors, internationaal gezaghebbende sprekers en ambassadeurs, om te zorgen dat de conferentie een groot internationaal succes wordt.