Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer rechten voor slachtoffers

03-07-2014

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie (OM) direct alle informatie over hun rechten. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de voorwaarden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt.

Wetsvoorstel

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat de Europese richtlijn 'minimumnormen voor slachtoffers' omzet in Nederlands recht. Het wetsvoorstel is voor advies naar verschillende instanties gestuurd, zoals de politie, het OM en de Raad voor de rechtspraak.

Nieuwe minimumnormen

  • Slachtoffers kunnen meer informatie krijgen over het opsporingsonderzoek door politie en het OM.
  • De politie maakt voor elk slachtoffer een individuele beoordeling om na te gaan of er specifieke beschermingsmaatregelen vereist zijn.
  • Het slachtoffer krijgt het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze om morele en praktische steun te verlenen, bijvoorbeeld een vriend of vriendin of iemand van Slachtofferhulp Nederland. Ook kan hij bijstand vragen van een advocaat, wettelijk vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde.
  • De officier van justitie en de politie worden verplicht om slachtoffers te verwijzen naar een organisatie voor slachtofferhulp. Familieleden van slachtoffers krijgen een wettelijk recht op hulp en bescherming.
  • Slachtoffers die geen Nederlands spreken of begrijpen mogen een beroep doen op een tolk, dan wel een vertaling vragen van schriftelijke informatie, zoals mededelingen van het openbaar ministerie en processtukken.

Links