Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Betere nazorg door komst Centrum SFG

04-02-2014

Bij het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) in Nijmegen hebben zich tussen 1 november 2012 en 31 oktober 2013 veertig slachtoffers van familiaal of seksueel geweld gemeld. Een groot winstpunt van het Centrum SFG is het adequate nazorgtraject. Dat staat in het jaarverslag van het Centrum SFG.

Meer dan 60 procent van de slachtoffers was verwezen via de politie, vooral slachtoffers van seksueel geweld. Slachtoffers van familiaal geweld kwamen vaker uit zichzelf naar de SEH. Bij 22 slachtoffers was sprake van seksueel geweld, bij 13 slachtoffers van familiaal geweld; 5 mensen werden slachtoffer van beide vormen van geweld. Bij vier van de slachtoffers vond het seksueel misbruik plaats binnen huiselijke kring. De drempel om aangifte te doen, is voor slachtoffers lager geworden, omdat er nu op de Spoedeisende Hulp de mogelijkheid is meteen contact te leggen met de politie.

Landelijk dekkend netwerk

Het is de bedoeling is dat er binnen twee jaar een landelijk netwerk komt van tien gespecialiseerde centra waar slachtoffers van seksueel geweld zich kunnen melden. Dat vertelde Iva Bicanic, psycholoog en coordinator van het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht gisteren op externe linkRadio 1. Het eerste Centrum Seksueel Geweld opende twee jaar geleden in Utrecht.

Laagdrempelige opvang

Het Centrum voor Seksueel en Familiaal geweld Nijmegen (Centrum SFG) is op 22 oktober 2012 geopend. Het initiatief tot het Centrum is genomen door Toine Lagro-Janssen, hoogleraar bij Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en huisarts. Zij werd in haar huisartsenpraktijk veel geconfronteerd met seksueel misbruik en partnergeweld en zocht naar een laagdrempelige opvang.

De doelstelling van het centrum is het bieden van één veilige en laagdrempelige plek voor slachtoffers van acuut seksueel en/of familiaal geweld, waar de medische, forensische en politie hulp bijeenkomt en waar begeleiding naar adequate nazorg plaatsvindt. Bij het SFG zijn vier partijen betrokken: de afdeling SEH van het Radboudumc, het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, de politie en de GGD.

Slachtoffers melden zich bij de SEH voor de eerste opvang. Het personeel van de SEH is speciaal getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van de problematiek. In de weken na het geweldsincident bieden huisartsen en nazorgconsulenten van het universitair gezondheidscentrum de nodige nazorg. Ook kunnen huisartsen uit de omgeving op het centrum terecht voor consultatie.

Nazorgtraject

Voor de oprichting van het centrum was de nazorg voor slachtoffers van seksueel of familiaal geweld versnipperd. Voorheen nam de forensisch arts contact op met de huisarts van het slachtoffer en de politie verwees de slachtoffers door naar Slachtofferhulp Nederland. Door het protocol ‘Opvang acute fase’ wordt het slachtoffer voor nazorg automatisch doorverwezen naar de nazorgconsulenten.

Meer informatie