Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld

04-07-2014

Het ministerie van VWS heeft onlangs het startschot gegeven voor het stimuleringstraject 'Op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld'. Achttien interventie-eigenaren met een interventie op de thema's huiselijk en seksueel geweld hebben ‘ja’ gezegd tegen deze gezamenlijk uitdaging.

Het doel is om de kwaliteit van de interventie zó te verbeteren dat deze positief beoordeeld kan worden op het niveau ‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’. Dit zijn belangrijke stappen op weg naar effectievere interventies. Ook wordt geïnvesteerd in het realiseren van een procesevaluatie. Interventie-eigenaren krijgen bij deze kwaliteitsverbetering extra ondersteuning.

Effectief hulpaanbod

Vanuit gemeenten en de landelijke overheid is er steeds meer aandacht voor een effectief hulpaanbod. De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin zij vraagt naar de gebruikte interventies bij huiselijk geweld en de effectiviteit hiervan. De conclusie was dat inzicht daarin nog grotendeels ontbreekt.

Ook organisaties als BlijfGroep, Federatie Opvang, MOgroep, de Radboud Universiteit, GGD Nederland, GGZ en De Waag, vertegenwoordigd in de voor de databank opgerichte externe linkonafhankelijke adviescommissie Huiselijk geweld, benoemen de wenselijkheid van het toewerken naar effectievere interventies en de noodzaak van verdere ondersteuning van dit proces. Dit stimuleringstraject is een antwoord op deze signalen.