Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inkoop Jeugdhulp uiterlijk deze maand geregeld

04-11-2014

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten die hiermee pas eind november klaar denken te zijn, moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. De Tweede Kamer is allerminst tevreden over de huidige stand van zaken, zo bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

Gemeenten hebben de VNG onlangs over de stand van zaken gerapporteerd. Slechts de helft van de gemeenten is inmiddels klaar met de inkoop. De deadline hiervoor lag aanvankelijk op 1 november. Van Rijn heeft deze nu naar 1 december verschoven, tot ongenoegen van een groot aantal Kamerfracties. Voor gemeenten die hebben aangegeven eind november klaar te zijn, stellen de staatssecretarissen een verscherpt regime in werking dat strak is gericht op definitief maken van afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders in november.

Vertrouwen

Op 1 januari 2015 moet alle jeugdhulp overal geregeld zijn. Op basis van de huidige stand van zaken heeft Van Rijn er vertrouwen in dat dit gaat lukken. “Dat sommige gemeenten en aanbieders er in dit ingewikkelde proces nog niet in geslaagd zijn contracten af te ronden begrijp ik. Dus we gaan er samen - gemeenten, aanbieders en Rijk - alles aan doen om te zorgen dat het overal klaar is deze maand. Zodat bovenop de al bestaande wettelijke en praktische garanties voor de continuïteit van zorg voor kinderen ook de contractuele garanties goed zijn geregeld. Iedereen die nu zorg ontvangt, krijgt die in 2015 ook."

De Tweede Kamer maakt zich echter grote zorgen. Een groot aantal fracties vindt dat Van Rijn tot meer actie moet overgaan. Niet alleen oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SP vinden dat, maar ook Van Rijns eigen PvdA.

In de plaats stelling procedure

Indien er toch gemeenten zijn die het in november niet afgerond krijgen, dan start een in de plaats stelling procedure. Het Rijk kan dan de inkoop overnemen, namens de gemeente met geld van de gemeente, en regelen dat alles gereed is als de Jeugdwet in werking treedt.