Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Derde Europese vrouwen slachtoffer geweld

05-03-2014

Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen.

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) presenteert vandaag op een conferentie in Brussel de resultaten van dit onderzoek naar geweld tegen vrouwen in de hele EU. Het gaat om misbruik thuis, op het werk, in het openbaar en online.

Het onderzoek wijst uit dat een op de twintig vrouwen in Europa is verkracht. Het zou gaan om negen miljoen slachtoffers. Vrouwen zijn ook vaak het slachtoffer van seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen; 55 procent van alle Europese vrouwen maakt dit wel eens mee.

Face-to-face interviews

Het onderzoek is gebaseerd op face-to-face interviews met 42.000 vrouwen over de EU-28 lidstaten. Vrouwen werden gevraagd naar hun ervaringen van fysiek, seksueel en psychologisch geweld, jeugd slachtofferschap, seksuele intimidatie en stalking, met inbegrip van nieuwe media voor misbruik, zoals het internet.

Nederland

Het percentage slachtoffers in Nederland blijkt opvallend hoger dan in andere landen. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Veel geweld of intimidatie vindt thuis of op het werk plaats. Omdat veel Nederlandse vrouwen werken, is hun kans geïntimideerd te worden ook groter, aldus de onderzoekers. Een andere verklaring voor de hoge Nederlandse cijfers is dat het onderwerp hier beter bespreekbaar is dan in andere landen.

Meer informatie

externe linkBureau van de Europese Unie voor de grondrechten
externe linkIn Nederland werkelijk meer huiselijk geweld? Een duiding van Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Door Ina van Beek (Movisie)