Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamer wil effectievere aanpak kindermishandeling

07-04-2014

De Kamer spoort het kabinet aan om kindermishandeling beter te bestrijden. De hele Kamer bepleitte afgelopen woensdag tijdens een debat over dit onderwerp unaniem voor een effectievere aanpak.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) stelt 18.000 keer per jaar kindermishandeling vast. “Elk geval van kindermishandeling is er een te veel”, stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het beleid om kindermishandeling effectiever aan te pakken ligt volgens hem op schema, maar hij blijft het fenomeen "met niet aflatende ijver" bestrijden. Het is een "strakke prioriteit", aldus minister Opstelten (Veiligheid en Justitie).

Melding en registratie

De Kamer was eensgezind over het belang van melding en registratie van kindermishandeling. “Laat het AMK alle gevallen registreren”, bepleit PvdA-Kamerlid Loes Ypma. Van Rijn erkent dat de registratie verbeterd kan worden, maar van zware gevallen maakt het AMK altijd melding. Hij verwacht veel van het nieuwe registratiesysteem dat per 1 januari 2015 van kracht wordt. Fleur Agema (PVV) wil een meldplicht voor mensen die met kinderen werken. Vera Bergkamp (D66) vindt dat geen goed idee. Ervaringen in het buitenland zouden uitwijzen dat zo'n plicht averechts werkt.

Vervolging

Onlangs kwam in het nieuws dat in veel gevallen van kindermishandeling uiteindelijk geen vervolging plaatsvindt. Opstelten heeft aangegeven dat hij het strafrechtelijk optreden laat monitoren door een taskforce. Hij werkt ook aan betere cijfers over kindermishandeling.

De Kamer stemt morgen over de moties die bij dit debat zijn ingediend.