Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

07-11-2014

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul moet een nieuwe impuls geven aan de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat zei Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, deze week tijdens een symposium over de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Het College voor de Rechten van de Mens organiseerde dit externelinksymposium naar aanleiding van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). Nederland tekende het Verdrag van Istanbul in 2012 en het wetsvoorstel ter goedkeuring en uitvoering van het Verdrag zijn nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

Mensenrechten

"De ratificatie van het Verdrag van Istanbul biedt een kans om in de harten en hoofden van de Nederlandse bevolking de ernst en omvang van de problematiek naar binnen te fietsen", aldus Koster. "En in de juiste sleutel, namelijk dat het systematische geweld, tegen veel vrouwen en meisjes, over generaties heen – een actuele, ernstige inbreuk op hun mensenrechten is."

Renée Römkens, directeur-bestuurder van Atria, ging verder in op het FRA onderzoek naar geweld tegen vrouwen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat 45 procent van de vrouwen ooit te maken heeft gehad met geweld door een partner, non-partner of onbekende.

Genderscan

Margreet de Boer, Projects on Women’s Rights, presenteerde de externelinkgenderscan die zij samen met Regioplan in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd. Artikel 6 van het Verdrag van Istanbul verplicht verdragspartijen om een gendersensitieve aanpak te hanteren bij de aanpak van geweld tegen vrouwen.