Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

08-04-2014

Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een notitie opgesteld over de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Aanleiding voor de notitie is de landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en het Landelijk kader Veiligheidshuizen.

Vraagstelling

De stuurgroep Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft eind vorig jaar de volgende opdracht uitgezet:

Ontwikkel - vanuit de gemeentelijke regierol - een model voor besturing en bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis, dat een optimale probleemgerichte samenwerking rondom multiproblematiek met veiligheidsvraagstukken garandeert.

Deze opdracht bevat twee elementen:

  1. Verdere aanscherping en professionalisering van de werking van het Veiligheidshuis.
  2. Het inrichten van de besturing van het Veiligheidshuis met aandacht voor zowel de kracht van de netwerksamenwerking als de nieuwe regierol van de gemeenten.

Werkwijze

De conclusies van bestuurdersconferentie van september 2013 vormden de uitgangspunten die zijn verwerkt in een houtskoolschets van de gewenste situatie. Dit was het startpunt voor verder gesprek. De houtskoolschets is tijdens verschillende deelsessies aangevuld door de bestuurders van de gemeenten en de partnerorganisaties. De opbrengsten van deze deelsessies zijn gedeeld en aangescherpt tijdens de bestuurdersconferentie van februari 2014.

Beschrijving

De hoofststukken 1 en 2 gaan nader in op de het waarom en de huidige situatie. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en waarom knelt dit met de huidige werkwijze? De hoofdstukken 3 en 4 omvatten de wat-vraag van het Veiligheidshuis. Waartoe dient het netwerk en welke werkwijze wordt gehanteerd die wel goed aansluit bij de ontwikkelingen en bij de regierol van de gemeenten?

De hoofdstukken 5 en 6 omvatten de hoe-vraag van de netwerksamenwerking. Wat is een passend nieuw besturingsmodel die recht doet aan het netwerkkarakter en eigen verantwoordelijkheden? Daarna beschrijft de notitie het lopende onderzoek naar het beheer en de huisvesting. Hoofdstuk 7 geeft een beknopt overzicht van de huidige en de beoogde situatie.

Organisatie

Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Downloads