Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Knooppunt aanpak gedwongen huwelijken komt in Den Haag

08-07-2014

In Den Haag wordt een landelijk knooppunt opgezet voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het aanpakken van deze vormen van mishandeling.

Dreiging

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met problemen rond gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland, die vaak gepaard gaan met de dreiging van eerwraak. De slachtoffers zijn in veel gevallen minderjarig. Hun problemen kunnen alleen worden aangepakt door middel van goede samenwerking tussen onder meer jeugdzorg, politie, openbaar ministerie en de ambassades.

Hele opgave

Vooral voor gemeenten die maar af en toe met deze problematiek te maken krijgen kan dit een hele opgave zijn. Er is dan ook behoefte aan een landelijk kennis- en expertisecentrum waar de toekomstige Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's) en hulpverleners uit het hele land terecht kunnen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de VNG gevraagd het inititief te nemen, zodat nog dit jaar een dergelijk 'Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating' kan starten. De VNG heeft gezocht naar de meest geschikte kandidaat. De keuze is daarbij op Den Haag gevallen.

Kwartiermaker

Het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating gaat naar verwachting dit najaar van start. Er wordt een kwartiermaker aangesteld die het knooppunt verder vorm zal geven, voortbouwend op de ervaring die al aanwezig is bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld.

Voor de kennisfunctie wordt aansluiting gezocht bij Movisie, het landelijke kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Het knooppunt moet in de loop van 2015 volledig operationeel zijn.