Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

SHG en AMK Breda onder één dak

08-07-2014

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Breda zijn sinds vorige week in één ruimte gevestigd. De medewerkers van het AMK verhuisden op 1 juli naar de Doornboslaan. Hierdoor is het makkelijker om casuïstiek af te stemmen en over en weer expertise uit te wisselen.

Op 1 januari 2015 dienen gemeenten een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht te hebben. Dit is het gevolg van de nieuwe Jeugdwet en Wmo die vanaf die datum gelden. Daarmee dragen gemeenten verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: Volwassenen en kinderen die te maken krijgen met agressie, geweld of verwaarlozing in huiselijke kring. Vanwege de verwevenheid tussen huiselijk geweld en kindermishandeling is het van groot belang om deze problematiek in samenhang op te pakken. De ontwikkeling naar een AMHK (in West-Brabant Veilig Thuis genoemd) is al in volle gang.

Contactgegevens

Het nieuwe adres is: Doornboslaan 225 - 227, 4816 CZ Breda. De telefonische bereikbaarheid en e-mailadressen van het SHG en AMK zijn vooralsnog ongewijzigd. In de toekomst zal ook de website worden aangepast. Bezoek de huidige website voor meer informatie: externe linkwww.meldpuntveiligthuis.nl.