Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

08-09-2014

Movisie heeft een brochure gemaakt voor professionals en coördinatoren van sociale wijkteams met aanknopingspunten om geweldthema’s op te pakken.

Vanaf volgend jaar worden gemeenten volledig verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sociale wijkteams krijgen daar gegarandeerd een rol in. Hoe ziet die rol eruit? En hoe geeft een wijkteam hier vorm aan?

Conceptversie 1.1

De publicatie is een conceptversie. Movisie neemt eventuele aanvullingen en/of opmerkingen graag mee in een volgende uitgave van deze brochure. Suggesties kunnen worden doorgegeven aan Saskia Daru.