Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Project De Nieuwe Toekomst van start

08-09-2014

Ter bevordering van de participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, is vorige week het project 'De Nieuwe Toekomst’ van start gegaan. Afgelopen vrijdag vond de startbijeenkomst plaats.

De methodiek ‘De Nieuwe Toekomst’ is gericht op het ondersteunen van vrouwen om actief aan de slag te gaan om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te gaan doen. De methodiek gaat uit van de eigen (herstel)kracht van vrouwen en sluit daarbij goed aan bij de basismethodiek ‘Krachtwerk’ waarmee in de vrouwenopvang wordt gewerkt.

Training

Om de deelnemers te ondersteunen bij het bepalen van hun participatiedoelen nemen ze deel aan de training van tien bijeenkomsten in de Toekomstwerkplaats. Onder begeleiding van een professionele trainer en met onderlinge steun in een groep van twaalf deelnemers ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past. Daarnaast hebben zij een persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen.

Financiële zelfstandigheid

Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij financiële zelfstandigheid te komen omdat dit een goede bescherming biedt tegen huiselijk geweld.
De Nieuwe Toekomst is een landelijk project van de Federatie Opvang (FO) en Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), gefinancierd door het ministerie van OCW. Op regionaal en lokaal niveau werken de vrouwenorganisaties die lid zijn van de NVR samen met de vrouwenopvang instellingen die lid zijn van de FO en met gemeenten die tevens co-financiers van het project zijn.

  • Zie voor meer informatie de website van de externe linkNVR