Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ambtenaar mag vermoedens huwelijksdwang melden

09-04-2014

Ambtenaren van de bevolkingsadministratie mogen vermoedens van huwelijksdwang of mogelijke achterlating melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt bijvoorbeeld als zij vermoeden dat kinderen om oneigenlijke redenen uit de gemeente worden uitgeschreven.

Staatssecretaris Fred Teeven en minister Ronald Plasterk hebben daarover eerder dit jaar al een instructie gestuurd naar de gemeenten. Dat heeft Teeven maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Mogelijk gaan ook vermoedens van kinderontvoering gelden als reden om een melding te mogen maken.

Verschijningsplicht

Ambtenaren mogen in principe niet vragen naar de reden van vertrek naar het buitenland. Maar als niet alle bewoners van hetzelfde adres tegelijkertijd uit Nederland vertrekken, moeten degenen die vertrekken verschijnen bij deze ambtenaar. Deze verschijningsplicht geldt ook voor minderjarige kinderen. Indien de ambtenaar, mede naar aanleiding van de persoonlijke verschijning, huwelijksdwang of mogelijke achterlating vermoedt, mag hij op basis van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn beroepsgeheim doorbreken en zijn vermoedens (doen) melden bij een Steunpunt Huiselijk Geweld.

Meer informatie