Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

09-05-2014

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

Een mogelijke verklaring hiervoor is de stad slecht scoort op sociaaleconomische omstandigheden. Bovendien kent de stad een lage sociale cohesie. Dat meldt dagblad externe linkDe Gelderlander

Regiovisie

De gemeenten in de regio Arnhem hebben samen de Regiovisie aanpak huiselijk geweld opgesteld. Daarin staat onder meer dat de regio meer wil gaan inzetten op een tijdelijk huisverbod voor de dader.