Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal onderzoeken AMK flink toegenomen

09-10-2014

Het aantal onderzoeken naar kindermishandeling door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is tussen 2005 en 2013 flink toegenomen. In 2005 werd voor bijna 19.000 kinderen een onderzoek naar kindersmishandeling afgerond door het AMK. Vorig jaar ging het om ruim 33.500 kinderen.

Tegelijkertijd accepteren ouders steeds vaker vrijwillige hulp, zodat problemen eerder aangepakt kunnen worden. Daardoor hoeft de Raad voor de Kinderbescherming er steeds minder vaak aan te pas te komen. Het aantal doorgeleidingen naar de Raad voor de Kinderbescherming is tussen 2005 en 2013 meer dan gehalveerd. In 2005 eindigde het onderzoek van het AMK voor 21,2 procent van de betrokken kinderen nog tot doorgeleiding naar de Raad voor de Kinderbescherming, in 2013 kwam nog maar 9,9 procent bij de Raad terecht.

Toegangspunt

Met de Wet op de Jeugdzorg in 2005 kwam er één toegangspunt tot de jeugdzorg: de Bureaus Jeugdzorg, met daarbinnen de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Ouders werken niet altijd vrijwillig mee aan de hulp die voor het kind nodig is. Dan vraagt het AMK de Raad voor de Kinderbescherming om de noodzaak van een beschermende maatregel te onderzoeken. Uiteindelijk beslist de kinderrechter over zo'n verzoek.

Betere signalering

"De inbedding van het AMK binnen de Bureaus Jeugdzorg heeft geleid tot een betere signalering van kindermishandeling", aldus Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland. "Het aantal gegeven adviezen en afgeronde onderzoeken door het AMK groeit vrijwel ieder jaar. Tegelijkertijd kon er door de inbedding binnen Bureau Jeugdzorg sneller hulp op gang komen."