Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veendam vernieuwt aanpak huiselijk geweld

10-01-2014

De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar voor een nieuwe aanpak van huiselijk geweld. Het bedrag wordt ingezet voor een training voor medewerkers van welzijnsorganisatie Compaen.

Jaarlijks worden in Veendam ongeveer 200 meldingen gedaan bij de politie van huiselijk geweld. In een klein aantal gevallen wordt een huisverbod opgelegd. In een groot aantal gevallen wordt geen huisverbod opgelegd, maar hier is wel sprake van huiselijk geweld.

Direct overleg

De gemeente wil nu direct overleg organiseren met de politie en maatschappelijk werk, om zo in een vroeg stadium in gesprek te komen met mensen die in aanraking komen met huiselijk geweld. Het maatschappelijk werk kan dan snel hulp bieden om huiselijk geweld in de toekomst te voorkomen.

Menskracht

De huidige aanpak wordt gewijzigd in een gezinsgerichte aanpak, waarbij het uitgangspunt is 1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon. Met de welzijnsorganisatie in Veendam is afgesproken dat zij menskracht inzet om invulling te geven aan deze werkwijze. De betrokken medewerkers worden daarvoor getraind.

Wethouder Klaas Steenhuis: “Vooral in gezinnen met kinderen is het belangrijk om huiselijk geweld direct aan te pakken. Door extra geld ter beschikking te stellen om maatschappelijk werkers hierin te trainen en te gaan werken met de nieuwe aanpak willen wij dat het huiselijk geweld in Veendam verder afneemt.”