Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

10-04-2014

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

Sinds 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Hieronder valt ook ouderenmishandeling. Noordhoff Health, Stichting Leerstation Zorg en het Lectoraat Innovatie in de Care van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben, in opdracht van het ministerie van VWS, e-learningmodules ontwikkeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici.

Met de e-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ kunnen zorgprofessionals zich scholen in het herkennen van ouderenmishandeling en de meldcode toepassen. Het ministerie van VWS gaf het Lectoraat Innovatie in de Care (destijds Lectoraat Langdurige Zorg) van de HAN de opdracht onderzoek te doen naar het effect van deze e-learningmodules en de toetsen die daarbij horen.

Resultaten

De resultaten laten zien dat het kennisniveau van de cursisten toeneemt. Tijdens het onderzoek werd bij een deel van de cursisten ook driemaal gemeten (via een Self Efficacy Scale) in hoeverre ze zich bekwaam voelden om bij het vermoeden van ouderenmishandeling handelend op te treden. De cursisten vonden dat ze na het doorlopen van de e-learningmodule hiertoe beter in staat waren. Ten slotte werden in het kader van het onderzoek cursisten die de e-learning doorlopen hadden en contactpersonen binnen drie V&V-instellingen telefonisch geïnterviewd. De eindconclusie van de onderzoekers is dat de e-learningmodule een effectief middel is om ouderenmishandeling tegen te gaan.

Gratis webinar

Op donderdag 15 mei wordt van 12.30 tot 13.15 uur een gratis webinar gehouden over dit onderwerp. Deze online bijeenkomst stelt opleidingsfunctionarissen, HR-medewerkers en andere zorgprofessionals in zorginstellingen en SHG-medewerkers bij gemeenten op een gemakkelijke en snelle manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’. Daarnaast komt aan de orde hoe signalen van ouderenmishandeling zijn te herkennen en hoe de meldcode gebruikt kan worden voor dit onderwerp. Sprekers op dit webinar zijn Aaf Tiems, projectleider actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie WVS en Josien Caris, auteur van de e-learningmodules en toetsen ‘Ouderen in veilige handen’ van het Lectoraat Innovatie in de Care van de HAN.

Belangstellenden voor het webinar kunnen zich aanmelden via externe linkwww.oivh.nl.