Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer vervolghulp voor slachtoffers

10-04-2014

Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar 20 procent meer slachtoffers vervolghulp geboden dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 dat deze week gepubliceerd is.

Ruim 63.000 slachtoffers maakten gebruik van praktische en emotionele ondersteuning bij Slachtofferhulp Nederland. Meer dan 14.000 van de slachtoffers werden doorverwezen naar maatschappelijk werk, een huisarts of een Steunpunt Huiselijk Geweld. Slachtoffers maakten in 2013 vooral meer gebruik van de praktische en emotionele ondersteuning en ook van het verhalen van schade. In totaal ontving Slachtofferhulp Nederland de gegevens van 225.866 slachtoffers, getuigen en betrokkenen.

Praktische en emotionele ondersteuning

De praktische ondersteuning van Slachtofferhulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het invullen van verzekeringsformulieren, het schrijven van brieven of het meegaan naar de politie, arts of advocaat. De emotionele ondersteuning bestaat uit het luisteren en meedenken met het slachtoffer, maar ook het adviseren van ouders en leerkrachten over het omgaan met kinderen na een ingrijpende gebeurtenis. Slachtoffers en nabestaanden kunnen ook in contact gebracht worden met lotgenoten.

Juridische ondersteuning

Slachtofferhulp Nederland verleent daarnaast ook juridische ondersteuning. In 2013 hielp de organisatie 19.286 slachtoffers of nabestaanden bij het verhalen van schade, dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van 2013. Bij het opstellen van de schriftelijke slachtofferverklaring of het voorbereiden op het spreekrecht zijn het afgelopen jaar 4.551 slachtoffers of nabestaanden geholpen. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2012. Minder slachtoffers hadden in 2013 behoefte aan informatie of begeleiding bij het strafproces. Het aantal slachtoffers dat geïnformeerd werd over het strafproces is gedaald met 9 procent naar 6.875 slachtoffers en nabestaanden.