Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal meldingen ouderenmishandeling blijft toenemen

10-06-2014

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling in een vandaag verschenen factsheet van Movisie. In de meeste gevallen is er sprake van psychische mishandeling (69%) bij vrouwen (74%). 9% van de meldingen gaat om een oudere die in een zorginstelling woont. Onlangs kondigde Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, een landelijk onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling aan. Dit zal verder inzicht geven in de problematiek.

Meldingen komen voornamelijk van professionals (63%) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, welzijnswerk en politie. Opvallend laag is het aantal meldingen van familieleden (20%) en slachtoffers (17%) zelf. Net als in 2012 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld. Naast psychische mishandeling, hadden slachtoffers te maken met financiële uitbuiting (39%) en fysieke mishandeling (38%).

Vrouwen (74%) zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen (26%). De pleger is in de helft van de gevallen een kind of kleinkind (52%) of de (ex)partner (33%). Een grote meerderheid van de slachtoffers woont alleen of met een partner (77%).

Steeds zichtbaarder

“We weten allang dat het aantal meldingen ver achterblijft bij het aantal gevallen van ouderenmishandeling. Daarom zijn we verheugd over deze forse stijging, waardoor het taboe op dit thema minder wordt en we een groter stuk van de ijsberg in beeld krijgen. Mogelijk heeft de Wet meldcode, die in juli 2013 in werking trad, bijgedragen aan de stijging”, zegt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie.

De wet voorziet in een stappenplan dat elke professional moet doorlopen als hij of zij signalen krijgt van huiselijk geweld of kindermishandeling. “Daarnaast loopt er een publiekscampagne op radio en tv om burgers bewust te maken van ouderenmishandeling.”

Taboe

Uit de meldingen blijkt dat slachtoffers veelal zorgafhankelijk zijn van de pleger, waardoor het moeilijk is om over mishandeling of misbruik te praten. Het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van VWS, dat alle vormen van ouderenmishandeling aanpakt, stelt het doorbreken van dit taboe centraal.

Om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, wordt samen met de ouderenbonden bijvoorbeeld voorlichting gegeven aan ouderen zelf. Ook Steunpunten Huiselijk Geweld organiseren veel voorlichtingen.

15 juni: World Elder Abuse Awareness Day

Ter gelegenheid van de Internationale dag tegen ouderenmishandeling vinden er op of rond 15 juni in talloze gemeenten allerlei activiteiten plaats over ouderenmishandeling. De GGD Haaglanden organiseert bijvoorbeeld op 12 juni een studiemiddag over de aanpak van ouderenmishandeling in de regio Den Haag. Een middag bedoeld voor professionals en vrijwilligers in de hulpverlening en de ouderenzorg die werkzaam zijn in deze regio. Daarnaast wordt op maandagmiddag 16 juni 2014 door de GGD Hollands Noorden in Zwaag een symposium 'Ouderenmishandeling zichtbaar maken' georganiseerd voor de regio Noord-Holland Noord.

Downloads

pdf-bestandFactsheet Meldingen ouderenmishandeling 2013 (pdf-bestand, 575 kb)