Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jeugdgezondheidszorg scoort voldoende

10-11-2014

Meer dan 80 procent van de JGZ-organisaties scoort voldoende naar de huidige normen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘De jeugdgezondheidszorg beter in positie’. Tegelijkertijd stelt de inspectie dat groepen kinderen die moeilijker in beeld zijn te krijgen, zoals kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven, onvoldoende bereikt worden.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft dit rapport vorige week aan de Tweede Kamer aangeboden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het onderzoek richtte zich op de onderdelen: bereik, contactmomenten, psychosociale problematiek, kindermishandeling, overgewicht, het volgen van de zorg (monitoren of geboden hulp het gewenste effect heeft) en opschaling (bij het vastlopen van samenwerking en ketenzorg).

Bijzondere groepen

De inspectie selecteerde acht bijzondere groepen die moeilijker in beeld zijn te krijgen en te bereiken. Het betrof: ‘kinderen van reizende ouders’, ‘kinderen van immigranten’, ‘kinderen die illegaal in Nederland verblijven’, ‘kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven’, ‘kinderen die thuisonderwijs krijgen’, ‘kinderen van expats’ of ‘kinderen die op een MKD of in een instelling verblijven’. De inspectie constateerde dat van deze acht groepen, alleen bij de groep ‘kinderen van asielzoekers’ 90 procent van de JGZ-organisaties de kinderen voldoende in beeld had en bereikte.

De JGZ-organisaties die onvoldoende scoorden, moeten binnen een bepaalde termijn aan kunnen geven dat zij alsnog aan de gestelde norm(en) voldoen.