Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

10-11-2014

De definitieve versie van het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig Thuis is verschenen. In de voorbereiding zijn veel partijen in de gelegenheid gesteld om mee te praten en mee te denken. Van organisaties van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tot deskundigen uit wetenschap en werkveld.

Nieuwe elementen

  • Het resultaat is meer dan de optelsom van de protocollen van AMK en SHG.
  • Er zijn nieuwe oriëntaties toegevoegd, zoals samenwerking en afstemming met het sociale domein.
  • Ook komt er meer inzet op versterking van de eigen kracht van de direct betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Veiligheid en herstel worden in dit protocol voor het eerst geformuleerd als resultaat van de inzet van Veilig Thuis.

En zo dragen meer nieuwe elementen in het model bij aan een effectievere aanpak.

Afspraken politie en OM

In de afgelopen maanden zijn verschillende conceptversies verspreid. Met politie en Openbaar Ministerie is nog overlegd over de toekomstige samenwerking met Veilig Thuis. Daaruit kwamen afspraken over overleg en samenwerking. Deze liggen nu vast in het definitieve model en krijgen nadere uitwerking in een samenwerkingsprotocol.

Brede steun

Tot slot kreeg het model de steun van de gezamenlijke inspecties: de inspectie voor de Gezondheidszorg, het programmabureau van het Samenwerkend Toezicht Jeugd en de Inspectie Jeugdzorg.

Downloads

pdf-bestandVNG-model Handelingsprotocol voor het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 'Veilig Thuis' (november 2014) (pdf-bestand, 321 kB) (via www.vng.nl)