Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Campagne: Ben jij er ook voor een ander?

11-03-2014

Het Steunpunt Huislijk Geweld Hollands Midden voert sinds deze winter een regionale publiciteitscampagne uit. In cafés zijn bierviltjes, posters op het toilet en freecards verspreid . Met woorden als ‘Ben je er ook voor een ander’, ‘uit de schaduw’ en ‘horen, zien en handelen’, wordt geappelleerd aan de zorgzame samenleving.

Behalve in de horeca zijn de viltjes, posters en ansichtkaarten ook verspreid op andere locaties, zoals een aantal scholen, bibliotheken, gemeentehuizen en studentenverenigingen. Als aftrap van deze campagne werden ook spots op de lokale zenders TV West, TV en Radio BO, en TV en radio Gouwestad uitgezonden

Eigen netwerk

De campagne in Hollands Midden is voor zover bekend de eerste in Nederland die de boodschap in zich draagt dat het eigen netwerk van mensen belangrijk is om huiselijk geweld en andere zorgen over mensen in je naaste omgeving te verminderen en liefst te voorkomen. Daarbij gaat het om een mentaliteitsverandering van: "het zijn mijn zaken niet" naar "ik ben er ook voor mijn buren". Doel van de campagne is te ervoor te zorgen dat de burgers, slachtoffers en omgeving, sneller bereid zijn het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Meldpunt Zorg en Overlast (Meldpunt ZO) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) te benaderen.

Multiprobleem

Dat het zinvol is om omstanders aan te sporen om zich te bekommeren om problemen in hun omgeving blijkt uit het resultaat van de Stadsenquête van enige jaren terug van de gemeente Leiden. Acht van de tien burgers is in principe bereid om huiselijk geweld in hun omgeving te melden bij het SHG. Zes van de tien burgers wil in principe zorgen over iemand uit hun netwerk melden bij het Meldpunt ZO. Bij de slachtoffers zelf is die bereidheid op basis van persoonlijke argumenten een stuk minder.
Het Steunpunt Huiselijk Geweld zal dit jaar in haar publiciteit en communicatie zoveel mogelijk ook het Meldpunt Zorg en Overlast en het AMK meenemen. Dat is logisch omdat het meestal gaat om multiprobleemgezinnen met een combinatie van werkeloosheid, opvoedingsproblematiek, financiële problemen, alcoholisme, psychiatrie, et cetera. Hiermee loopt het Steunpunt ook vooruit op de vorming van het gezamenlijke Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) dat per 2015 gestalte moet krijgen.