Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Veilig Thuis’ nieuwe naam voor AMHK

11-07-2014

‘Veilig Thuis’ met als ondertitel ‘advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling’; zo gaan de toekomstige AMHK’s heten, als het aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ligt. Deze naam heeft in het veld een breed draagvlak en sluit goed aan op de publiekscampagne ‘Voor een veilig thuis’.

Op 1 januari 2015 moeten gemeenten een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben ingericht. Van diverse kanten kreeg Van Rijn het signaal dat AMHK, als afkorting voor Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, de lading niet dekt. Het veld vreest dat deze naam de laagdrempeligheid niet ten goede komt.

Niet verplicht

De Tweede Kamer had hem daarom gevraagd om in overleg met de sector tot een andere naam te komen, zodat duidelijk wordt dat het AMHK er ook is voor advies en meldingen over ouderenmishandeling. Het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG heeft, na overleg met de sector, gekozen voor de naam.

Gemeenten zijn overigens niet verplicht om hun AMHK ‘Veilig Thuis’ te noemen. Het is een advies van VNG en de staatssecretaris om dat wel te doen voor een optimale herkenbaarheid van het AMHK.