Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief geweld in afhankelijkheidsrelaties

11-07-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

GIA is het overkoepelende begrip voor alle vormen van geweld in huiselijke kring, in de professionele setting (zorg- en ondersteuningssector) en in de vrijwillige sector. Kenmerk van dit geweld is de afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger. Daarbij kan het gaan om relationele afhankelijkheid (tussen partners of ex-partners, tussen ouders en kinderen of tussen familieleden), om economische afhankelijkheid, om een zorgafhankelijkheid of om een combinatie ervan.

Als speerpunten voor de komende periode noemt Van Rijn:

  • Onderzoek naar prevalentie van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Inzicht in de effectiviteit van de aanpak van GIA.
  • Aanpak van financiële uitbuiting van ouderen.

externe linkKamerbrief over voortgangsrapportage GIA