Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

11-08-2014

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.

Dit betekent dat:

  • alleen gecertificeerde instellingen jeugdbescherming/jeugdreclassering mogen uitvoeren;
  • de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) hun functies behouden maar worden samengevoegd met de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG), tot Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK1);
  • de uitvoering van JB en JR en het AMHK in bovenregionale verbanden wordt georganiseerd;
  • gemeenten dienen aan te sluiten op een gemeenschappelijk informatiesysteem, de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) om via een beveiligde route informatie uit te wisselen met het
    justitieel domein.

De Veiligheid en Justitie (VenJ)-organisaties gaan niet mee in de decentralisatie. De organisaties waar zij mee samenwerken veranderen echter wel. Ook wordt de justitiële taak in een decentrale omgeving
uitgevoerd. Dit vraagt van de VenJ-organisaties dat zij onder andere samenwerkingsafspraken zullen moeten maken of deze zullen moeten herijken. Om hier meer inzicht in te krijgen treft u onderstaand een aantal punten aan die op het VenJ-terrein gerealiseerd moeten worden, zodat ook de VenJ-partners voorbereid zijn op de decentralisatie van de jeugdtaken. Deze punten zijn op hoofdlijnen geformuleerd en worden door de VenJ-organisaties zelf nader uitgewerkt.

Download

pdf-bestandFactsheet pioriteitenlijst gedwongen kader (pdf-bestand 499 kB, via www.voordejeugd.nl)