Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

11-09-2014

De samenwerking tussen de zorg- en strafpartners binnen de Veiligheidshuizen gaat redelijk goed, maar toch zijn de Veiligheidshuizen er nog niet. Dat blijkt uit onderzoek dat de VNG liet uitvoeren naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen.

Het doel van het onderzoek was om na te gaan hoe de VNG de Veiligheidshuizen kan ondersteunen in het bereiken van een zo optimaal mogelijk balans van zorg en straf. Met als resultaat minder recidive, meer veiligheid en een blijvend resultaat.

Succes

De doorontwikkeling Veiligheidshuizen is een groot succes, met name door lokale inzet en het delen van best practices. De professionals zijn het erover eens dat de samenwerking in het Veiligheidshuis bijdraagt aan de kwaliteit van de gepleegde interventies doordat er sprake is van meer afstemming en samenhang in de uitvoering.

Aanbevelingen

Toch hebben de zorg- en strafpartners ook te maken met veel gezamenlijke knelpunten en lopende ontwikkelingen die de samenwerking belemmeren, waardoor de gemeenten ondersteuningsbehoeften hebben.In het onderzoeksrapport worden deze knelpunten en lopende ontwikkelingen toegelicht en worden er aanbevelingen gegeven.

pdf-bestand Balans tussen zorg en straf bij Veiligeheidshuizen (pdf-bestand 1,09 MB, via www.veiligheidshuizen.nl)