Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling morgen van start

11-12-2014

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) gaat morgen van start met een openingscongres in Utrecht. Direct na de opening is het LECK dag en nacht telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals met vermoedens van kindermishandeling.

Het doel van LECK is ‘de geïntegreerde aanpak van kindermishandeling vanuit een forensisch en medisch perspectief’. In het LECK bundelt de Nederlandse top van de klinische en forensische pediatrie zijn krachten. Het LECK is uitsluitend bereikbaar voor medici en fungeert niet als meldpunt. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling blijft daarvoor de aangewezen instantie.

Professionals

Binnen het LECK werken het Emma Kinderziekenhuis/AMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMCU, het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en het Nederlands Forensisch Instituut samen. Professionals op het gebied van letselduiding, ongevalsmechanismen en juridische context zijn in het expertisecentrum vertegenwoordigd.

Naar schatting worden jaarlijks 120.000 kinderen lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt. “Het snel opsporen en aanpakken van kindermishandeling, kan slachtoffers veel leed besparen. Een goede begeleiding is essentieel. Mishandelde kinderen zijn op latere leeftijd grootgebruikers van de gezondheidszorg. Ze tonen vaak risicovol gedrag en gebruiken soms verdovende middelen”, aldus kinderarts Elise van der Putte, voorzitter van Stichting LECK.

Forensisch-medisch advies

Artsen die kindermishandeling vermoeden, kunnen het LECK vanaf morgen 24 uur per dag bellen. Zij krijgen dan rechtstreeks contact met een gespecialiseerde kinderarts van één van de drie deelnemende ziekenhuizen. Deze persoon adviseert, nadat de situatie is besproken en eventuele foto’s van de letsels zijn bekeken, of en welk nader onderzoek nodig is. De geraadpleegde kinderarts kan voor overleg en advies 24 uur per dag contact opnemen met de forensisch artsen van het NFI, die gespecialiseerd zijn in kindermishandeling. Naast (telefonisch) advies biedt het LECK geïntegreerde zorg aan verwezen kinderen.

Doordat het LECK het mogelijk maakt om een casus rechtstreeks met experts te overleggen, kan het medische en het forensische traject direct starten en wordt kindermishandeling sneller opgespoord en aangepakt. Tevens kan door inschakeling van het LECK sneller blijken dat een vermoeden van kindermishandeling ongegrond is. Snel uitsluitsel daarover voorkomt ook veel leed bij de betrokkenen.

Openingscongres

Tijdens het openingscongres in Utrecht spreken alle instanties die in het LECK zijn vertegenwoordigd over het belang van geïntegreerde forensisch-medische zorg en expertise bij kindermishandeling. Tevens is er aandacht voor de positionering van het LECK en komen onder meer de regionale aanpak van kindermishandeling en de relatie tussen Centra Seksueel Geweld en het LECK aan bod.