Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wereldconferentie Vrouwenopvang volgend jaar in Den Haag

11-12-2014

De Wereldconferentie Vrouwenopvang vindt volgend jaar van 3 tot en met 6 november plaats in het World Forum in Den Haag. Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de derde editie van deze wereldconferentie te organiseren.

De vrouwenopvang in Nederland heeft samen met de Nederlandse regering en de gemeente Den Haag deze uitnodiging vol overtuiging in ontvangst genomen. Geweld tegen vrouwen en meisjes vormt mogelijk de grootste en meest permanente schending van mensenrechten in onze tijd. Wereldwijd wordt 1 op de 3 vrouwen ooit slachtoffer van geweld. De ongelijke machtsverhoudingen en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn meestal de oorzaak.

Elke zes minuten

Wie denkt dat dit probleem zich beperkt tot ontwikkelingslanden, vergist zich. "Ook in Westerse landen zoals Nederland is geweld tegen vrouwen een serieus probleem. Zo ontvangt de Nederlandse politie elke zes minuten een melding van huiselijk geweld", benadrukt Femke Halsema, voorzitter van de Stichting Vrouwenopvang Nederland. "Geweld tegen vrouwen raakt aan de wortels van ons bestaan. Tijdens de conferentie zetten we thema’s centraal zoals geweld, uithuwelijking en wetgeving die vrouwen tot tweederangs of zelfs rechteloze burgers degradeert." Ook de Nederlandse regering wil de wereldconferentie aangrijpen om de ‘aanpak van geweld tegen vrouwen’ in Nederland te versterken.

Den Haag

Om de positie van het Global Network of Women’s Shelters te versterken, vestigt GNWS haar secretariaat in Den Haag; de internationale stad van vrede en (vrouwen)recht. Burgemeester Jozias van Aartsen is blij dat het GNWS voor Den Haag heeft gekozen: "GNWS had geen betere stad kunnen kiezen. Vrouwen en kinderrechten staan dagelijks hoog op de agenda in Den Haag waar overheden en non- gouvernementele organisaties werken aan een betere wereld. Daarom heten wij het hoofdkantoor van GNWS hartelijk welkom in de internationale stad van vrede en recht."

Met de wereldconferentie wil het GNWS haar bestaande wereldwijde netwerk van de vrouwenopvang versterken en verbinden met andere NGO’s, overheden en het bedrijfsleven. Vooral het bedrijfsleven vormt een belangrijke schakel in het bestrijden van geweld. Zo kunnen werkgevers vrouwen afkomstig uit de opvang een ‘veilige’ werkplek bieden en de economische positie van deze vrouwen versterken om terugval te voorkomen.

Zie voor meer informatie: externelinkwww.worldshelterconference.org