Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toename eergerelateerd geweld Noordkop

12-05-2014

Het Platform Eergelateerd en Huiselijk Geweld krijgt wekelijks meldingen van geweld in families in de Noordkop. Marlies Pfann, voorzitter van het platform, luidt in het Noordhollands Dagblad de noodklok over de explosieve toename ervan.

Pfann stelt dat het probleem in de Noordkop groter dan elders is. Dat komt volgens haar omdat er in de regio opvallend veel verschillende culturen wonen. "Een paar jaar geleden was tien procent van de inwoners van Den Helder allochtoon, in 2025 zal dit naar verwachting 25 procent zijn. Daarnaast zie je ook dat juist de jongere generatie allochtonen die hier geboren en getogen is steeds meer teruggrijpt op dat familie-eergevoel als een zeer belangrijk goed."

Safe House

Het Blijf van mijn Lijfhuis in Den Helder vangt ook slachtoffers van eergerelateerd geweld op. Deze opvanglocatie heeft daarom een ’code rood’ gekregen, waarbij extra wordt gelet op de veiligheid van de bewoners. Als die niet kan worden gegarandeerd worden de slachtoffers overgebracht naar een ’safe house’ op een geheime locatie.