Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws over het Programma van Eisen voor AMHK's

12-07-2014

Het laatste nieuws van het ICT-front voor AMHK's is dat het bijgestelde Programma van Eisen binnenkort bekend is. Waarschijnlijk is er half augustus een eerste testversie van de AMHK-applicatie.

Handelingsprotocol

Er wordt hard gewerkt aan de ICT-applicatie voor de registratie binnen de AMHK’s. In juni kwam de nieuwsbrief uit waarin werd vermeld dat het Programma van Eisen (PvE) voor de AMHK-applicatie beschikbaar was. Dat PvE was helemaal afgestemd op de versie van het Handelingsprotocol van 4 juni 2014.

Aanpassingen

Inmiddels zijn over het Handelingsprotocol gesprekken gevoerd met het College Bescherming Persoonsgegevens en de Inspectie Jeugdzorg. De opmerkingen uit die gesprekken zijn nu verwerkt. Daarnaast zijn suggesties verwerkt van de VNG-commissies Jeugd en Gezondheid, Onderwijs en Welzijn. Op de externe linkwebsite van de VNG staat een overzicht van de aanpassingen en de verdere gang van zaken.