Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dossier Decentralisaties in het sociale domein

12-09-2014

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw dossier gepubliceerd over decentralisaties in het sociale domein.

De decentralisaties in het sociale domein kunnen niet los worden gezien van het lokale veiligheidsbeleid. Het biedt immers goede kansen om de werelden van zorg en veiligheid dichter bij elkaar te brengen. De gemeente wordt met de doorvoering van de decentralisaties vrijwel geheel verantwoordelijk voor zowel preventieve, curatieve als repressieve taken op beleids- en uitvoeringsniveau binnen het sociale en veiligheidsdomein. Goede samenwerking tussen de afdelingen OOV en de collega’s van Jeugd, Zorg en Welzijn is daarom onontbeerlijk.

Bewustwording

Het CCV wil met het nieuwe dossier externe linkDecentralisaties in het sociale domein de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten. Het webdossier laat de kansen zien voor de afdeling OOV en haar partners, maar geeft ook aandachtspunten mee voor de afdeling OOV.