Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rotterdam wil signalering huiselijk geweld stimuleren

13-03-2014

De gemeente Rotterdam wil huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten beter uitrusten om huiselijk geweld en kindermishandeling bij patiënten sneller waar te nemen. Nu melden ze dat nog veel te weinig, vindt wethouder Hugo de Jonge (Jeugd en Gezin). Daarom zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

Van alle 1349 meldingen vorig jaar bij het AMK Rijnmond kwamen er echter slechts 32 van de huisartsen. De Jonge vindt dat opvallend weinig, omdat juist de huisartsen in de eerste lijn van de gezondheidszorg zit en dus veel meer zou moeten zien. Hetzelfde geldt voor tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen, vindt hij.

Kennisoverdracht

Toen Rotterdam een paar jaar geleden een samenwerkingsconvenant aanging met de ziekenhuizen verdubbelde in 1,5 jaar tijd het aantal meldingen van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het maakte de wethouder alleen maar duidelijk dat je met kennisoverdracht en afspraken er voor zorgt dat er meer en sneller wordt gesignaleerd.

Meldcode

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo’n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.