Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Extra geld voor kwaliteitsimpuls aanpak huiselijk geweld

13-06-2014

In verband met de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld stelt het Rijk vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan wordt 8,55 miljoen verdeeld onder alle centrumgemeenten. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2014.

De meicirculaire gemeentefonds 2014 informeert de gemeenten over de uitkeringen uit het fonds: de algemene uitkering, de decentralisatie- en integratie-uitkeringen en de nieuwe uitkering uit het deelfonds sociaal domein. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie bij het opstellen van hun begroting.

Specifieke groepen

Van de extra 10 miljoen euro voor de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld, wordt 1,45 miljoen euro uitgekeerd aan de VNG. Dit bedrag is bedoeld voor de opvang van specifieke groepen (zoals mannenopvang) en het inrichten van een knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Tevens zijn afspraken met de VNG gemaakt op het terrein van kwaliteit, de gezamenlijke inkoop voor landelijke functies, de oprichting van een knooppunt huwelijksdwang en achterlating binnen het stelsel van de AMHK’s, een goede samenhang tussen de aanpak van huiselijk geweld en die van kindermishandeling, de verantwoordelijkheid van gemeenten voor slachtoffers van mensenhandel, mannenopvang, de verantwoordelijkheid voor innovatie en nieuwe onderwerpen c.q. ontwikkelingen en een multidisciplinaire aanpak van seksueel geweld/seksueel misbruik.