Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijke uitrol Centrum Seksueel Geweld

14-02-2014

Elke provincie in Nederland beschikt aan het eind van 2015 over een Centrum Seksueel Geweld. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij aan het Fonds Slachtofferhulp. Het Centrum Seksueel Geweld biedt mensen die acuut seksueel geweld hebben meegemaakt medische, psychologische en forensische hulp.

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen nu nog maar op drie plaatsen terecht voor directe, multidisciplinaire opvang. Dat is niet voldoende. In Nederland is 12 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen ooit verkracht. Een kwart tot de helft van hen zelfs meerdere keren. Het kost vaak veel kracht om na zo'n gebeurtenis weer te worden wie je was. De juiste hulp kan helpen bij verwerking. Veel slachtoffers kampen met een Post Traumatische Stress Stoornis na een verkrachting of ander seksueel misbruik. Bij een derde van de slachtoffers wordt lichamelijk letsel gevonden direct na een verkrachting. Tien procent van de slachtoffers doet aangifte. Dit leidt slechts in 10 procent van de gevallen tot een veroordeling.

Kansen

Direct na het meemaken van seksueel geweld liggen er belangrijke kansen voor het slachtoffer op medisch, psychologisch en forensisch vlak. In het Centrum Seksueel Geweld werken experts van verschillende disciplines samen om overlap en gaten in de zorg te voorkomen. Met de multidisciplinaire aanpak is versnipperde hulp na acuut seksueel geweld verleden tijd. Ook slachtoffers van seksueel geweld dat langer geleden plaats vond, kunnen terecht in de centra.

Op korte termijn openen de eerste nieuwe centra hun deuren waardoor het totaal op vijf komt. Nog dit jaar wordt de website gelanceerd en de telefonische hulplijn in gebruik genomen. Aan het eind van 2015 moet de landelijke uitrol zijn voltooid en middels een campagne grote bekendheid genieten.

Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp is A-beneficiant van de VriendenLoterij en ontving tijdens het Goed Geld Gala een extra bijdrage om een landelijk dekkend netwerk van het Centrum Seksueel Geweld te realiseren. Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. De hulp aan slachtoffers moet worden verbeterd en doorontwikkeld. Een belangrijke focus ligt dit jaar op de hulp na seksueel geweld.