Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling'

14-04-2014

Er bestaat onder hulpverleners in Nederland grote vraag naar scholing rondom oudermishandeling. Dat meldt het Volkskrant Magazine van 12 april. Het magazine zoomt daarbij in op Geweldloos verzet, een therapie die volgens Movisie effectief is.

Geweldloos verzet helpt ouders de regie in eigen hand te nemen en een eind te maken aan het gewelddadige en destructieve gedrag van hun kind. In een aankondiging vertellen zij hun kind welk gedrag ze voortaan niet meer accepteren. Vervolgens vraag zij het kind zelf een oplossing te bedenken. Daarmee nemen ze hem serieus en maken hem verantwoordelijk. Als het weer misgaat, is het de kunst niet mee te gaan in het conflict. Pas op een rustig moment gaan de ouders naar de kamer van het kind om het gedrag te bespreken en aan te geven dat ze een oplossing verwachten. Vervolgens blijven ze daar een uur lang zitten.

Zelfregulerend effect

De methodiek houdt ook in dat de hulp van mensen uit de omgeving wordt ingeroepen. Ze moeten geen partij trekken, maar moeten er zijn als de situatie dreigt te escaleren. Het kind weet ook dat anderen op de hoogte zijn. Dat heeft vaak zelfregulerend effect. Een ander belangrijk onderdeel is dat de aanwezigheid als ouder verhoogd wordt. Dat betekent dat zij weer interesse tonen in wat hun kind bezighoudt en laten zien dat hij belangrijk voor ze is.

Minder machteloos

In de evaluatie zei 80 procent van de ouders dat ze zich minder machteloos voelden, dat er minder conflicten waren en dat ze een beter contact met hun kind hadden gekregen. Eliane Wiebenga is psychotherapeut in het Lorentzhuis in Haarlem, het centrum dat de methodiek Geweldloos verzet naar Nederland haalde. Samen met collega Hans Bom heeft ze de cursus externe linkVerbindend Gezag en Geweldloos Verzet ontwikkeld, waarmee ze hulpverleners opleiden. Daarnaast is er een oudercursus, om ouders te begeleiden bij het toepassen van de methode. Over de methode is ook een boek verschenen waarmee ouders zelf aan de slag kunnen: externe linkGeweldloos verzet in gezinnen: een nieuwe benadering van gewelddadig gedrag.

Uit onderzoek van TNO en Movisie, van begin dit jaar, blijkt dat mishandeling van ouders door hun kinderen vaker voorkomt dan gedacht. Bij de steunpunten voor huiselijk geweld komen jaarlijks zo’n tweeduizend meldingen binnen van oudermishandeling. Waarschijnlijk vormen deze meldingen maar een topje van de ijsberg.